​​
در این لیست ، فایلهای مربوط به آمارهای بخشهای مختلف را مشاهده مینمایید
مسکن شهری.pdfمسکن شهری 
 ناممسکن شهری 
 عنوان 
 شرح 
 تاریخ اصلاح1399/8/26 05:23 ب.ظ 
 
بازسازی و مسکن روستایی.pdfبازسازی و مسکن روستایی 
 نامبازسازی و مسکن روستایی 
 عنوان 
 شرح 
 تاریخ اصلاح1399/8/26 05:20 ب.ظ 
 
عمران روستایی.pdfعمران روستایی 
 نامعمران روستایی 
 عنوان 
 شرح 
 تاریخ اصلاح1399/8/26 05:19 ب.ظ