ویرایش
  
  
  
  
  
موضوع خبر
  
منبع خبر
  
 https://hamedan.bonyadmaskan.ir/DocLib/neshast%20site%2000.02.26.jpg
  
1400/02/27روابط عمومی بنیاد مسکن
 https://hamedan.bonyadmaskan.ir/DocLib/barfiyan%20site%2000.02.26.jpg
  
1400/02/27بازسازیروابط عمومی بنیاد مسکن
 https://hamedan.bonyadmaskan.ir/DocLib/127b4site%20000123.jpg
  
1400/01/23روابط عمومی بنیاد مسکن
 https://hamedan.bonyadmaskan.ir/DocLib/IMG_8902site%20000123.jpg
  
1400/01/23روابط عمومی بنیاد مسکن
 https://hamedan.bonyadmaskan.ir/DocLib/IMG-20210218-WA0037a.jpg
  
1399/12/20روابط عمومی بنیاد مسکن
 https://hamedan.bonyadmaskan.ir/DocLib/%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B1%DB%B0%DB%B3%DB%B0%DB%B9_%DB%B1%DB%B3%DB%B1%DB%B6%DB%B0%DB%B3.jpghttps://hamedan.bonyadmaskan.ir/DocLib/003dcf40-f457-4fa4-88a3-a54e06d50c65.jpg
  
1399/12/20مسکن محرومانروابط عمومی بنیاد مسکن
 https://hamedan.bonyadmaskan.ir/DocLib/khomajin%20famenin%20site.jpg
  
1399/11/25طرحهای عمرانیروابط عمومی بنیاد مسکن
 https://hamedan.bonyadmaskan.ir/DocLib/milab%20nahavand%20site.jpg
  
1399/11/25طرحهای عمرانیروابط عمومی بنیاد مسکن
 https://hamedan.bonyadmaskan.ir/DocLib/gombad%20copy%20site.jpg
  
1399/11/25طرحهای عمرانیروابط عمومی بنیاد مسکن
 https://hamedan.bonyadmaskan.ir/DocLib/01%D8%AA%D9%88%DB%8C%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86%20%D9%81%D8%AC%D8%B1%20.jpg
  
1399/11/18مسکن روستاییروابط عمومی بنیاد مسکن
 https://hamedan.bonyadmaskan.ir/DocLib/3e79dbe3-8de0-47b9-9b52-628cbefafc96%D9%81%D8%AC%D8%B1%20%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%88%D9%86%2003.jpg
  
1399/11/18بهسازیروابط عمومی بنیاد مسکن
 https://hamedan.bonyadmaskan.ir/DocLib/8570917c-6652-4c22-b41c-ae84fd4d3c14%D9%81%D8%AC%D8%B1%20t%20%D9%81%D8%AC%D8%B1%20%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%88%D9%86%2002.jpg
  
1399/11/18مسکن روستایی, بهسازیروابط عمومی بنیاد مسکن
 https://hamedan.bonyadmaskan.ir/DocLib/0c758df4-7846-4251-8118-765d3a7090bc%20%D9%81%D8%AC%D8%B1%20%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF%2001.jpg
  
1399/11/18بهسازیروابط عمومی بنیاد مسکن
 https://hamedan.bonyadmaskan.ir/DocLib/%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B1%DB%B0%DB%B1%DB%B2%DB%B0_%DB%B1%DB%B5%DB%B4%DB%B4%DB%B1%DB%B8%20haghshenas.jpg
  
1399/11/02مسکن شهریروابط عمومی بنیاد مسکن, باشگاه خبرنگاران جوان
 https://hamedan.bonyadmaskan.ir/DocLib/take%20kihavand%2099.10.30.jpg
  
1399/10/30مقاوم سازی, عمران روستاییروابط عمومی بنیاد مسکن
 https://hamedan.bonyadmaskan.ir/DocLib/tazenab%20kihavand%2099.10.30.jpg
  
1399/10/30عمران روستاییروابط عمومی بنیاد مسکن
 https://hamedan.bonyadmaskan.ir/DocLib/bankha%20site%20malayer%2099.10.30.jpg
  
1399/10/30مقاوم سازیروابط عمومی بنیاد مسکن
 https://hamedan.bonyadmaskan.ir/DocLib/pirooz%20site%2099.10.30.jpg
  
1399/10/30مقاوم سازی, طرح هادی, عمران روستاییروابط عمومی بنیاد مسکن
 https://hamedan.bonyadmaskan.ir/DocLib/site%20bahadorbig%2099.10.30.jpg
  
1399/10/30مقاوم سازیروابط عمومی بنیاد مسکن
 https://hamedan.bonyadmaskan.ir/DocLib/IMG_5040neshast%20khabari.jpg
  
1399/10/10مسکن محرومانروابط عمومی بنیاد مسکن
 https://hamedan.bonyadmaskan.ir/DocLib/neshast%20kabari99.10.09.jpg
  
1399/10/10مسکن محرومانروابط عمومی بنیاد مسکن
 https://hamedan.bonyadmaskan.ir/DocLib/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0-%DB%B1%DB%B2-%DB%B2%DB%B1_%DB%B1%DB%B3-%DB%B5%DB%B7-%DB%B0%DB%B2.jpg
  
1399/10/01روابط عمومی بنیاد مسکن
 https://hamedan.bonyadmaskan.ir/DocLib/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0-%DB%B1%DB%B2-%DB%B2%DB%B1_%DB%B1%DB%B6-%DB%B3%DB%B6-%DB%B4%DB%B1.jpg
  
1399/10/01عمران روستاییروابط عمومی بنیاد مسکن
 https://hamedan.bonyadmaskan.ir/DocLib/WhatsApp%20Image%202020-12-15%20at%2018.45.58.jpeg
  
1399/09/29مسکن محرومانروابط عمومی بنیاد مسکن
 https://hamedan.bonyadmaskan.ir/DocLib/WhatsApp%20Image%202020-12-19%20at%2013.57.18.jpeg
  
1399/09/29مسکن محرومانروابط عمومی بنیاد مسکن
 https://hamedan.bonyadmaskan.ir/DocLib/download0.jpg
  
1399/09/09روابط عمومی بنیاد مسکن
 https://hamedan.bonyadmaskan.ir/DocLib/IMG_5302-%20nahavand%20-990826.jpg
  
1399/08/27مقاوم سازیروابط عمومی بنیاد مسکن
 https://hamedan.bonyadmaskan.ir/DocLib/site-nahavand-02-990826.jpg
  
1399/08/26مسکن شهریروابط عمومی بنیاد مسکن
 https://hamedan.bonyadmaskan.ir/DocLib/IMG_8450-990825-1.jpg
  
1399/08/25مسکن محرومانروابط عمومی بنیاد مسکن
 https://hamedan.bonyadmaskan.ir/DocLib/IMG_1136-990825-2.jpghttps://hamedan.bonyadmaskan.ir/DocLib/IMG_1139-992825-1.jpg
  
1399/08/25مسکن محرومانروابط عمومی بنیاد مسکن
1 - 30صفحه بعد