عنوان خبر

بازدید فرماندار و مدیر بنیاد مسکن شهرستان بهار از بانکهای عامل

متن خبر

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان همدان پیرو هماهنگی های به عمل آمده قنبری فرماندار شهرستان بهار باتفاق مهندس سماواتی مدیر و رئیس ستاد بازسازی مستقر در شهرستان بهار جهت پیگیری و رفع مشکلات ضمانت بانکی افرادی که به ساختمان انها در اثر بارندگی فروردین ماه سالجاری اسیب دیده از بانک ملت شعبه لالجین بازدید نمودند که در این دیدار مهندس سماواتی سهمیه اختصاص یافته به بانک مذکور و تعداد انعقاد قرارداد را بیان نموده و فرماندار شهرستان درخواست مساعدت در پرداخت تسهیلات مذکور را خواهان شدند . در این دیدار جناب اکبری رئیس بانک ملت شعبه لالجین نیز ضمن تقدیر و تشکر از بنیاد مسکن در راستای ارسال پرونده های افراد خسارت دیده قول مسادعدت و کمک همه جانبه به افراد خسارت دیده را داده و مقرر شد وفق دستورالعملهای ابلاغی نسبت به عقد قرارداد با متقاضیان اقدام نماید . لازم به ذکر است فرماندار شهرستان نیز از عملکرد ستاد بازسازی و رئیس بانک تقدیر و تشکر نمودند.

تاریخ خبر

1398/05/05

تصویر 2

تصویر

https://hamedan.bonyadmaskan.ir/DocLib/site%20bahar%205.5-02.jpg

تصویر 3

مکان خبر

منبع خبر

روابط عمومی بنیاد مسکن

موضوع خبر

اشخاص

سازمان متولی

بنیاد مسکن

شهرستان

شناسه خبر

مخاطب خبر

عام

لینک خبر

پرینت خبر
ساخته شده در 1398/05/05 06:23 غ.م توسط همدان - روابط عمومی
آخرین اصلاح در 1398/05/05 06:23 غ.م توسط همدان - روابط عمومی