عنوان خبر

بازدید بخشدار بخش مرکزی شهرستان بهار از واحد های خسارت از سیل فروردین ماه

متن خبر

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان همدان شفیعی بخشدار بخش مرکزی شهرستان بهار باتفاق مهندس سماواتی مدیر و رئیس ستاد بازسازی شهرستان بهار از واحدهای آسیب دیده در اثر بارندگی فروردین ماه سالجاری واقع در روستای گوشلان بازدید نمودند که در این دیدار سماواتی آمار واحدهای خسارت دیده این روستا و همچنین بخش مرکزی شهرستان بهار را بیان نموده و در خصوص نحوه ارائه خدمات به آسیب دیدگان و و روند بازسازی توضیحات را بیان نمودند . سپس بخشدار بخش از واحدهای در حال بازسازی نیز بازدید نموده و از زحمات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و ستاد بازسازی شهرستان و مدیر کل محترم بنیاد مسکن استان و همچنین مدیریت بنیاد شهرستان تقدیر و تشکر نموده و از مردم آسیب دیده خواستار تسریع در روند ساخت و ساز و ادامه همکاری با پرسنل ستاد بازسازی شدند . در این دیدار مالکین واحدهای آسیب دیده نیز از بخشدار بخش و پرسنل ستاد بازسازی ابراز رضایتمندی نمودند.

تاریخ خبر

1398/05/05

تصویر 2

تصویر

https://hamedan.bonyadmaskan.ir/DocLib/site%20bahar%2098.5.5%20-04.jpg

تصویر 3

مکان خبر

منبع خبر

روابط عمومی بنیاد مسکن

موضوع خبر

اشخاص

سازمان متولی

بنیاد مسکن

شهرستان

شناسه خبر

مخاطب خبر

عام

لینک خبر

پرینت خبر
ساخته شده در 1398/05/05 06:40 غ.م توسط همدان - روابط عمومی
آخرین اصلاح در 1398/05/05 06:40 غ.م توسط همدان - روابط عمومی