عنوان خبر

بهره برداری از اجرای طرح های روستای دوبراله

متن خبر

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان همدان بهره برداری از اجرای طرح های روستای دوبراله با اعتبار 6500 میلیون ریال طول مسیر 715 متر طول زیرسازی و آسفالت و طول جدول گذاری حدودا 700 متر طول با اعتبار 500 میلیون ریال با حضور درویشی فرماندار شهرستان اسدآباد ، سرکار خانم امیدی معاونت عمرانی و روسای ادارات و ارگانهای دولتی افتتاح گردید ابتدای مراسم مهندس معصومی مدیر شهرستان ضمن خیر مقدم گویی خدمت حضار و تشکر و قدر دانی از فرماندار و هیات همراه گزارشی از روند بهسازی در روستاهای شهرستان ارائه نمودند در ادامه فرماندارضمن تبریک هفته دولت از زحمات بنیاد مسکن شهرستان قدر دانی و خاطر نشان شدند که مهندس ظفری زحمات فراوانی را جهت تحقق برنامه های اجرایی شهرستان را متحمل شدند که بنده بصورت ویژه از ایشان کمال قدر دانی و تشکر را دارم و امید است این روند ادامه داشته باشد .

تاریخ خبر

1398/06/14

تصویر 2

تصویر

https://hamedan.bonyadmaskan.ir/DocLib/site%20asadabad%206.4.jpg

تصویر 3

مکان خبر

منبع خبر

روابط عمومی بنیاد مسکن

موضوع خبر

طرحهای عمرانی

اشخاص

سازمان متولی

بنیاد مسکن

شهرستان

شناسه خبر

مخاطب خبر

عام

لینک خبر

پرینت خبر
زمان ایجاد 1398/06/14 08:47 غ.و توسط همدان - روابط عمومی
زمان آخرین تغییر 1398/06/14 08:47 غ.و توسط همدان - روابط عمومی