عنوان خبر

بازدید فرماندار شهرستان اسدآباد و معاونت عمرانی فرمانداری از ستاد بازسازی بنیاد مسکن شهرستان اسدآباد

متن خبر

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان همدان مهندس درویشی فرماندار شهرستان اسدآباد به همراه سرکار خانم مهندس امیدی معاونت عمرانی جهت بازدید و بررسی نحوه خدمات رسانی در ستاد بازسازی شهرستان حضور پیدا کردند در این بازدید ضمن حضور ایشان در بین مردم و شنیدن صحبتهای افراد حاضر در ستاد از نظرات و انتقادات آنها جویا و سپس در جلسه ای که در محل سالن جلسات این ستاد برگزارگردید شرکت نمودند. ایشان در این جلسه ضمن قدر دانی و تشکر از زحمات این ستاد از خدمات رسانی و توجیح ارباب رجوع خاطر نشان شدند با توجه به فصل سرما ناظرین بیشتری را جهت بازدید از واحد های در حال ساخت بکار گیری نمایند تا فرصت کافی برای ساخت واحد محیا می باشد بتوان واحد ها ی بیشتری را به اتمام رساند ضمنا با اشاره به حجم عظیم کار و شلوغی شتاد بخوبی توانسته از عهده جوابدهی بخوبی بر آید و این جای قدر دانی دارد . در ادامه مهندس معصومی مدیر شهرستان ضمن قدر دانی از حضور فرماندار محترم و هیات همراه حضور ایشان را قوت قلب و مایه مباهات دانسته و اضافه نمودند از نظرات ایشان این ستاد بهره خواهد گرفت

تاریخ خبر

1398/09/10

تصویر 2

تصویر

https://hamedan.bonyadmaskan.ir/DocLib/asadabad98.9.11-1.jpg

تصویر 3

مکان خبر

منبع خبر

روابط عمومی بنیاد مسکن

موضوع خبر

بازسازی

اشخاص

سازمان متولی

بنیاد مسکن

شهرستان

شناسه خبر

مخاطب خبر

عام

لینک خبر

پرینت خبر
زمان ایجاد 1398/09/10 12:50 غ.م توسط همدان - روابط عمومی
زمان آخرین تغییر 1398/09/10 12:50 غ.م توسط همدان - روابط عمومی