عنوان خبر

بازدید فرماندار شهرستان بهار از آسفالت فاز دوم روستای آبرومند

متن خبر

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان همدان قنبری فرماندار و سلطانی بخشدار بخش مرکزی شهرستان بهار باتفاق سماواتی مدیر بنیاد مسکن شهرستان بهار با توجه به اینکه آسفالت تعدادی از معابر فاز دوم روستای آبرومند توسط بنیاد مسکن در سالجاری اجرا شده از محل بازدید نمودند که در این دیدار دهیار و اعضای شورای اسلامی روستا خواستار ادامه اجرای فاز های بعدی از بنیاد مسکن گردیدند و قنبری ضمن تقدیر و تشکر از کار انجام شده بر لزوم اخذ اعتبارات عمرانی و اجابت خواسته اعضای شورای اسلامی این روستا تاکید کرد در صورت تأمین و تخصیص اعتبار بنیاد مسکن نسبت به ادامه طرح اقدام نماید.

تاریخ خبر

1400/05/10

تصویر 2

تصویر

https://hamedan.bonyadmaskan.ir/DocLib/03abrumand%20asfalt%20.jpg

تصویر 3

مکان خبر

منبع خبر

روابط عمومی بنیاد مسکن

موضوع خبر

اشخاص

سازمان متولی

بنیاد مسکن

شهرستان

شناسه خبر

مخاطب خبر

عام

لینک خبر

پرینت خبر
زمان ایجاد 1400/05/10 11:43 غ.و توسط همدان - روابط عمومی
زمان آخرین تغییر 1400/05/10 11:43 غ.و توسط همدان - روابط عمومی