عنوان خبر

بازدید معاون برنامه و بودجه استان و فرماندار شهرستان بهار از روستای دستجرد

متن خبر

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان همدان وفایی معاون برنامه و بودجه استان همدان باتفاق احسان قنبری فرماندار شهرستان ، ساغرچی بخشدار بخش لالجین و مهندس سماواتی مدیر بنیاد مسکن شهرستان بهار با حضور دهیار و اعضای شورای اسلامی روستای دستجرد از این روستا بازدید نمودند . نظر به اینکه فاز اول و دوم اجرای طرح بهسازی این روستا توسط بنیاد مسکن در سنوات گذشته اجرا شده و لیکن حسب درخواست دهیار و شورای این روستا مبنی بر اجرای فاز های بعدی بهسازی این روستا توسط بنیاد مسکن این بازدید صورت گرفت که در این بازدید با توجه به نظر مثبت فرماندار مقرر گردید معاونت برنامه و بودجه استان همدان در خصوص ادامه اجرای بهسازی این روستا وفق ضوابط و مقررات ذیربط اقدامات لازمه را انجام و در صورت تأمین و تخصیص اعتبارات مورد نیاز بنیاد مسکن نیز نسبت به آغاز فعالیت اجرایی اقدامات لازم را بعمل آورد. در این دیدار و فایی ضمن ابراز رضایتمندی از عملکرد بنیاد مسکن در راستای اجرای طرح هادی این روستا از دهیار و اهالی روستای مذکور خواست تا همکاری بیشتری با بنیاد مسکن داشته باشند .

تاریخ خبر

1400/05/10

تصویر 2

تصویر

تصویر 3

مکان خبر

منبع خبر

روابط عمومی بنیاد مسکن

موضوع خبر

طرح هادی

اشخاص

سازمان متولی

بنیاد مسکن

شهرستان

شناسه خبر

مخاطب خبر

عام

لینک خبر

پرینت خبر
زمان ایجاد 1400/05/10 04:43 غ.م توسط همدان - روابط عمومی
زمان آخرین تغییر 1400/05/10 04:43 غ.م توسط همدان - روابط عمومی