عنوان خبر

بازدید دکتر باقرپور از ساختمان اداری بنیادمسکن همدان و دیدار با همکاران استان

متن خبر

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن ،معاون پشتیبانی وامور هماهنگی استان های بنیاد مسکن در این دیدار عملکرد کارکنان بنیاد استان را مثبت ارزیابی کرد و گفت: خوشبختانه عملکرد پرسنل بنیاد مسکن در حوادث گوناگون مثبت بوده و وظیفه خود را به نحو مطلوب انجام داده اند. ایشان خاطر نشان داشتند، نتیجه همه بازدیدها، ارزیابی عملکرد پرسنل است که باید به‌ صورت دوره‌ ای انجام شود تا نقاط قوت و ضعف را شناسایی و بهبود ببخشیم و شرایط حوزه سرمایه انسانی را بیش‌ از پیش باکیفیت ‌تر کنیم.

تاریخ خبر

1401/03/07

تصویر 2

تصویر

تصویر 3

مکان خبر

منبع خبر

روابط عمومی بنیاد مسکن

موضوع خبر

مسکن و ساختمان

اشخاص

معاون پشتیبانی و امور هماهنگی استانها

سازمان متولی

بنیاد مسکن

شهرستان

شناسه خبر

مخاطب خبر

عام

لینک خبر

پرینت خبر
زمان ایجاد 1401/03/07 01:13 ب.ظ توسط همدان - روابط عمومی
زمان آخرین تغییر 1401/03/07 01:13 ب.ظ توسط همدان - روابط عمومی