عنوان خبر

روستا گردی دکترشرکایی فرماندارشهرستان با حضور حجت الاسلام حسینی مجد امام جمعه شهرستان اسدآباد

متن خبر

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان درراستای برنامه روستا گردی ، جلسه ای باحضورحجت الاسلام والمسلمین حسینی مجدامام جمعه شهرستان ، دکترشرکایی فرماندارشهرستان ، آبیارمعاون هماهنگی امورعمرانی فرماندار،شاهسوند بخشدارمرکزی، رمضانی مسئول دفترنماینده محترم ، معصومی مدیربنیادمسکن وتعدادی ازمدیران دستگاههای اجرایی بمنظوربررسی مسایل ومشکلات روستای ترخین آباد درمسجدروستابرگزارشددراین جلسه پس ازسخنرانی امام جمعه ، دهیارروستا وتعدادی ازاهالی به بیان مسایل ومشکلات روستا ازجمله کمبودآب آشامیدنی وبهسازی روستا ومشکل آنتن دهی تلفن همراه پرداختند که پاسخهای لازم توسط مسئولین مربوطه ارایه شد سپس فرماندارمحترم به جمع بندی مسایل مطرح شده پرداخت ولازمه هرگونه ارایه خدمات راهمکاری وهمراه بودن مردم دانست ودرخصوص بهسازی روستا اعلام شد درصورت انجام تعریض ها وبازگشایی معابرادامه بهسازی روستا انجام خواهد شد.

تاریخ خبر

1401/04/12

تصویر 2

تصویر

تصویر 3

مکان خبر

منبع خبر

روابط عمومی بنیاد مسکن

موضوع خبر

اشخاص

سازمان متولی

بنیاد مسکن

شهرستان

شناسه خبر

مخاطب خبر

عام

لینک خبر

پرینت خبر
ساخته شده در 1401/04/12 09:36 AM توسط Ali Shafiee
آخرین اصلاح در 1401/04/12 09:36 AM توسط Ali Shafiee