دفتر نماینده ولی فقیه

اهم فعاليتها :
1 – مراقبت و نظارت بر فعاليتهاي بنياد استان بطور كلي اعم از جذب و گزينش و بكارگيري نيروهاي انساني و فعاليتهاي اجرايي ، عمراني ، مطالعاتي و رفتار كارگزاران و مديران كليه بخشها از حيث موازين شرعي و اخلاقي و اسلامي .
2 – اعمال كنترل و نظارت بر عملكرد مالي ، دخل ، خرج ، هبه و هدايا از حيث رعايت صرفه جويي و جلوگيري از هرگونه اسراف و تبذير .
3 – اجراي برنامه هاي آموزشي و فرهنگي و ديدني كوتاه مدت و بلند مدت
4 – اظهار نظر پيرامون چگونگي حضور نهاد در اعياد و مناسبتها و مشاركت در فعاليتهاي جمعي نهادهاي انقلابي .
5 – انجام دادن بازرسيهاي لازم در موضوعات و موارد خاصي كه به نحوي با وظايف نظارتي نمايندگي ولي فقيه مرتبط باشد .
6 – برگزاري دوره هاي آموزشي و عقيدتي در بنياد مسكن
7 – دبير ستاد اقامه نماز و پيگيري موارد مرتبط با ترويج و توسعه فرهنگ اقامه نماز