حساب 100 حضرت امام ( ره )

از قديم الايام داشتن سرپناه و مسكن براي بشر يك نياز ضروري و حياتي بوده و انسان براي بر حذر ماندن از مشكلات طبيعي و انساني به محلي امن به نام سرپناه و خانه رجوع مي نمود. چرا كه انسان مي دانست اگر در فكر اين مهم نباشد باعث بروز مشكلات متعددي براي وي خواهد شد.  اهميت سرپناه و مسكن دولت هاي بزرگ و كوچك را بر آن داشت تا در قوانين خود به عنوان نياز اساسي جامعه مطرح و فعاليت هاي خود را به اين امر معطوف دارند و از آنجاييكه عمدتا نياز به مسكن بيشتر از عرضه آن مي باشد، هميشه درجامعه نوعي التهاب به اين موضوع وجود دارد.  بدون ترديد مشكل نداشتن مسكن و سرپناه علاوه بر اينكه خود يك معضل اجتماعي است ، زمينه بروز ساير مشكلات اجتماعي و نهايتا انهدام كانون خانواده را فراهم خواهد آورد.

راههاي كمك به حساب 100 امام (ره) جهت ساخت مسكن براي محرومان
  • واريز وجه نقدي به حساب 100 امام (ره) در كليه شعب بانك ملي
  • واريز وجه نقدي به حساب 100 امام (ره) در كليه خود پردازهاي بانك شهر
  • اهداي زمين يا منزل مسكوني در شهر يا روستا
  • اهداي مصالح ساختماني و وجوه غير نقدي به دفاتر مشاركت مردمي حساب 100 امام در بنياد مسكن انقلاب اسلامي
  • قبول بازپرداخت وام اخذ شده محرومين در زمينه مسكن توسط نيكوكاران
  • مشاركت در زمينه ساخت مسكن براي محرومين در قالب آوردهاي نقدي يا غير نقدي مشاركت فكري و سمعي يا بصري در جهت ايجاد سرپناه و مسكن براي محرومين