اسدآباد

اهم فعاليتهای شعبه :
1 – تهيه واجراي طرحهاي هادي روستايي
2 – نوسازي و بازسازي مسكن روستايي
3 –  صدور سند روستايي و شهرهاي زير 25000 نفر جمعيت
4 – ساماندهي گلزار منور شهداء روستايي
5 – واگذاري زمين روستايي
6- احداث مسكن مهر در شهرهاي زير 25000 نفر جمعيت
7- ساخت مسكن شهري در سطح شهر ملاير
8- ارائه خدمات فني (كارشناسي و ارائه بر و كف و ... ) اراضي روستايي

​نام شهرستان ​تعداد بخش ​تعداد دهستان ​تعداد كل روستاها ​تعداد روستاهاي بالاي 20 خانوار ​تعداد شهرهاي زير 25000 نفر جمعيت
​اسدآباد ​2 ​5 ​98 ​84 ​1
 
​ ​ ​بنیاد مسکن  شهرستـان اسدآباد
​تلفنخانه : 08123243452 و 3243214 ​فاکس : 3245752 ​asadabad@bonyadmaskan.ir
​ ​ ​آدرس : اسدآباد، میدان دانشگاه ، پشت اداره محیط زیست