تماس با ما

تلفن‌های تماس :
 
8268003 – 8282092 – 8260308 – 8256667
 
شماره نمابر ( فاكس ) : 8256674
 
كد پستي : 38954 – 65157
 
پست الکترونیکی : hamedan@bonyadmaskan.ir
 
آدرس : همدان ميدان دانشگاه ( جهاد ) نبش خيابان طالقاني