فامنین

اهم فعاليتها:
1 – تهيه واجراي طرحهاي هادي روستايي
2 – نوسازي و بازسازي مسكن روستايي
3 –  صدور سند روستايي و شهرهاي زير 25000 نفر جمعيت
4 – ساماندهي گلزار منور شهداء روستايي
5 – واگذاري زمين روستايي
6- احداث مسكن مهر در شهرهاي زير 25000 نفر جمعيت
7- ساخت مسكن شهري در سطح شهر ملاير
8- ارائه خدمات فني (كارشناسي و ارائه بر و كف و ... ) اراضي روستايي

​نام شهرستان
تعداد بخش
تعداد دهستان​ تعداد كل روستاها  ​ ​ تعداد روستاهاي بالاي 20 خانوار ​ تعداد شهرهاي زير 25000 نفر جمعيت
فامنین
2 ​4 62
54 ​1

بنیاد مسکن شهرستان فامنین
​تلفنخانه : 08127227208 ​ ​فاکس : 7223471 famenin@bonyadmaskan.ir
​آدرس : فامنین، بلوار شهید بهرامی، روبروی خیابان کشاورز ​ ​