همدان

اهم فعاليتها :
1 – تهيه واجراي طرحهاي هادي روستايي
2 – نوسازي و بازسازي مسكن روستايي
3 –  صدور سند روستايي و شهرهاي زير 25000 نفر جمعيت
4 – ساماندهي گلزار منور شهداء روستايي
5 – واگذاري زمين روستايي
6- احداث مسكن مهر در شهرهاي زير 25000 نفر جمعيت
7- ساخت مسكن شهري در سطح شهر همدان
8- ارائه خدمات فني (كارشناسي و ارائه بر و كف و ... ) اراضي روستايي

​نام شهرستان
تعداد بخش
تعداد دهستان​ تعداد كل روستاها  ​ ​ تعداد روستاهاي بالاي 20 خانوار ​ تعداد شهرهاي زير 25000 نفر جمعيت
همدان
2 9 99 روستا 84 ​3

بنیاد مسکن شهرستان همدان
​تلفنخانه : 4-08114245021 ​فاکس : 4228625    ​hamedan@bonyadmaskan.ir
​آدرس : بلوار شهیدان بهادر بیگی، نبش خیابان خادم، روبروی خوابگاه اساتید دانشگاه بوعلی ​ ​