رزن

اهم فعاليتها :
1 – تهيه واجراي طرحهاي هادي روستايي
2 – نوسازي و بازسازي مسكن روستايي
3 –  صدور سند روستايي و شهرهاي زير 25000 نفر جمعيت
4 – ساماندهي گلزار منور شهداء روستايي
5 – واگذاري زمين روستايي
6- احداث مسكن مهر در شهرهاي زير 25000 نفر جمعيت
7- ساخت مسكن شهري در سطح شهر ملاير
8- ارائه خدمات فني (كارشناسي و ارائه بر و كف و ... ) اراضي روستايي

​نام شهرستان
تعداد بخش
تعداد دهستان​ تعداد كل روستاها  ​ ​ تعداد روستاهاي بالاي 20 خانوار ​ تعداد شهرهاي زير 25000 نفر جمعيت
رزن
3 7 126 111 ​3

بنیاد مسکن شهرستان رزن
​تلفنخانه : 7-08126226486 ​فاکس : 6224220 razan@bonyadmaskan.ir
​آدرس : رزن ، خیابان امام (ره)، سایت اداری، جنب اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی
​ ​