حوزه مسکن روستایی

اهم فعاليت‌ها:
1 – بازسازي و نوسازي مناطق آسيب ديده از حوادث قهري ( سيل ، زلزله و...)و جنگ  
2 – بهسازي و مقاوم سازي مسكن روستايي 
3 – اعطاي وام قرض الحسنه تعمير مسكن و احداث حمام مسكن روستايي
4 – ايجاد تشكيلات نطام فني روستايي
5 – برگزاري دوره هاي آموزشي جهت ارتقاء سطح علمي پرسنل ذيربط
آمارو عملکرد
1 –سهميه بنياد مسكن استان همدان حدود 90000 فقره بوده است
2 – بيش از 89000 نفر جهت ثبت نام مراجعه نموده اند
3 – بيش از 82000 نفر به بانك معرفي شده اند
4 – بيش از 73000 نفر با بانكهاي عامل جهت دريافت تسهيلات عقد قرارداد نموده اند
5 – بيش از 64000 واحد به بهره برداري رسيده و براي آنها پايان كار صادر شده است