تویسرکان

اهم فعاليتها :
1 – صدور اسناد مالكيت روستايي شهرستان تويسركان بيش از 13 هزار جلد سند
2 – اجراي بافت با ارزش روستاهاي گشاني و اشتران
3 –  اجراي عمليات بهسازي در 35 روستاي شهرستان تويسركان 
4 – ساماندهي گلزار منور شهداء روستايي در 28 روستا
5 – پرداخت تسهيلات مقاوم سازي مسكن روستايي بالغ بر 4800 واحد مسكوني
6- پرداخت تسهيلات و احداث مسكن مهر در شهرهاي زير 25000 نفر جمعيت
7- ساخت مسكن شهري در سطح شهر تويسركان
8- ارائه خدمات فني (كارشناسي و ارائه بر و كف و ... ) اراضي روستايي

​نام شهرستان
تعداد بخش
تعداد دهستان​ تعداد كل روستاها  ​ ​ تعداد روستاهاي بالاي 20 خانوار ​ تعداد شهرهاي زير 25000 نفر جمعيت
تویسرکان
2 7 105
97
​2

بنیاد مسکن شهرستان تویسرکان
​تلفنخانه : 08524222854  
​فاکس : 4224438 toyserkan@bonyadmaskan.ir
​آدرس : تویسرکان، بلوار شهید بهشتی، جنت اداره آب و فاضلاب