ارتباط با ما

همدان ، میدان دانشگاه ( جهاد ) ، نبش خیابان طالقانی ، کدپستی: 6515738954

ایمیل : hamedan_pr@bonyadmaskan.ir

تلفن : 8268003 – 8282092 – 8260308 – 8256667 (081)

دورنگار : 8256674 (081)